Uluslararası Pazarlama
Uluslararası pazarlamaya yönelmiş firma yöneticilerine, yüksekokul öğrencilerine ve ihracat semineri, firma içi eğitim programı gibi kısa süreli pratik eğitim kurslarına katılanlara uluslararası pazarlama konusunda yardımcı olacak bu kitabın yöntemi, konunun genel çerçevesini çizdikten sonra pratik çözümler göstermek ve konuya örneklerle açıklık getirmektir. Hem literatürdeki ana kavramsal yaklaşımları  kapsamakta, hem de uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla kişisel tecrübeleri aktarmaktadır.
Uluslararası Pazarlama - Röportaj/Yorum Yazıları